Провеждане на обучения в Кампания 3 по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-12357/29.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ В КАМПАНИЯ 3 –ДЕЙНОСТ 1, ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в информационната платформа на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на адрес www.teachers.mon.bg, раздел „Новини“ са публикувани указания за изпълнение на Дейност 1 по Проекта, свързани с обученията на педагогическите специалисти при спазване на противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.

Приложения:

  1. Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
  2. Заповед № РД 01-277/26.05.2020 на министъра на здравеопазването.
  3. Указания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД