Провеждане на обучения по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на учители, преподаващи в първи гимназиален етап по учебен предмет „История и цивилизации“

Изх. № РУО 1- 5028/25.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-177/24.02.2020 г., вх. № РУО 1- 4937/24.02.2020 г. и в изпълнение на дейностите, заложени по Национална програма “Квалификация“ за 2020 г., Ви уведомявам, че през месец март 2020 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения на учители, преподаващи в първи гимназиален етап по учебен предмет „История и цивилизации“.

Квалификацията на учителите от РУО София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7 в 3 групи, както следва:

 

Тема: Период на провеждане: Брой учители
 

Обучение на учители, преподаващи по учебен предмет „История и цивилизации“.

09.03.2020 г. – 13.03.2020 г. 8
16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. 9
23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. 4

 

Учителите, желаещи да вземат участие в обученията следва да попълнят само една заявка за избраната от тях група до 27.02.2020 г., както следва:

 

  • За групата от 9 до 13 март 2020 г на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1EYpRpZYygyw-0zDNlhZnx9AoZMGHGqpC62po3tPndevYTw/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 16 до 20 март 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmeH5Gy-gmPeB4ezkQZOEF8HTssCrNkBjNHYo4sQeqbrxWbw/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 23 до 27 март 2020 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPKft3mB2Pq4Iazc_R8-L0PeHsN3WAaW_qMCyw_5XKPpemA/viewform?usp=sf_link

 

Квалификационните курсове са с продължителност от 32 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъдат присъдени по 2 квалификационни кредита.

Всяко обучение е с начален час 14:00 часа в понеделник и краен час 12:30 часа в петък.

За участие в обучителните курсове, за сметка на изпращащата страна, ще бъдат единствено разходите за транспорт на обучаемите.

Бланките на удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/  или  https://www.niokso.bg/events.html.

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля да запознаете учителите, преподаващи учебен предмет „История и цивилизации“ в първи гимназиален етап в повереното Ви училище с настоящото писмо.

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД