Провеждане на онлайн седмият ГИС ден за образование

Изх. № РУО1-37694/22.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37492/21.11.2023 г. Ви уведомявам, че на 1 декември 2023 г. от 14:00 часа до 16:00 часа по повод Световния ден на географските информационни системи (ГИС) образователна инициатива „Космическо училище“  ще проведе онлайн седмият ден за образование на тема “Антропоценът и въздействието на човека върху природата”. Лектори ще бъдат водещи учени от Великобритания, САЩ и България. Презентациите на чуждестранните лектори ще бъдат на английски език.

Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап, за  учители по география и икономика, биология и здравно образование и за всеки, който се интересува от тематиката за географските информационни системи. Участието е безплатно и става след предварителна регистрация в срок до 30 ноември 2023 г., включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация. Участието на учениците може да бъде организирано и от техните учители на групи (класове) с една регистрация, за да може да се даде възможност на повече хора да се включат.

Програмата и линкът за регистрация са публикувани на сайта на „Космическо училище“: www.spaceschoolbg.eu.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на „Космическо училище“: [email protected]

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД