Провеждане на онлайн събитие „Космосът, кирилицата и знанието“

Изх. № РУО1-14293/16.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14020/15.05.2023 г. Ви уведомявам, че на 24 май 2023 г. от 15:00 до 16:00 часа образователна инициатива „Космическо училище“ и ИКИТ-БАН организират онлайн събитие „Космосът, кирилицата и знанието“ по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Събитието включва:

  • Научо-популярна лекция „Космическите мисии в Слънчевата система като източник на просвещение и вдъхновение“, с лектори д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова;
  • Проект „Търсете кирилицата“ – с автори доц. д-р Ваня Стаменова и гл. ас. д-р Стефан Стаменов, в който се откриват природни обекти с формата на букви от българската азбука – кирилицата. Проектът е с продължителност една година и в него могат да участват ученици от всички училища, като участието е безплатно. Участниците трябва да изпратят на електронния адрес на Космическо училище ([email protected]) снимка на съоветния обект и неговите координати. Снимката могат да се свалят от съответните платформи за картни услуги, като Google Earth и др. Участието в проекта не включва обучение за работа със съответните платформи. Участниците трябва предварително да имат тези умения. От изпратените снимки ще бъдат подбрани най-добрите и изпратилите тези снимки могат да участват като спомагатели в албум с резултатите. Участието в събитието става след предварителна регистрация до 23 май 2023 г., включително или до запълване на местата. Линкът за регистрация е наличен на сайта на Космическо училище http://spaceschoolbg.eu/ Линкът за достъп до събитието ще бъде изпратен до регистрираните участници на 23 май 2023 г.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел. 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел. 0877856559; е-мейл адрес на Космическо училище: [email protected]

Моля да сведете информацията до знанието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД