Провеждане на състезание на тема „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“

Изх. № РУО1-6943/15.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6804/14.03.2023 г. Ви уведомявам, че катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение на тема „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия“. Състезанието ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10.00 до 16.00 ч. в зала 2.203 на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Регистрация за участие се извършва на: [email protected], в срок до 21.03.2023 г.

Всяко училище има възможност да заяви участие на 6 ученици от XI и XII клас, като задължително поне половината от участниците следва да са от XII клас. Отборите ще бъдат подкрепяни от предварително обучени от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ ментори-студенти от специалностите, изучавани във факултет „Бизнес и мениджмънт“ на университета.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие в състезанието.
  2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД