Провеждане на „Урок по достойнство“

Изх. № РУО1-3990/08.02.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9501-43/07.02.2024 г., вх. №РУО1-3686/07.02.2024 г., Ви уведомявам, че за поредна година в училищата предстои провеждането на „Урок по достойнство“, една от инициативите, посветени на отбелязването на 10 март – Ден на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

На електронен адрес http://alef-bg.org са достъпни ученически разкази, наградени в Десетия международен литературен младежки конкурс на тема „Истории за мрак и светлина“. Използването им при отбелязване на Деня на спасяването на българските евреи е по преценка на учителите.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД