Провеждане на ХІІІ-ти Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020“

Изх. № РУО1-27679/06.10.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Кърджали, с вх. № РУО 1-26790/30.09.2020 г., Ви уведомявам за провеждането на ХІІІ-ти Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020“, който ще се състои на 31 октомври и 01 ноември 2020 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври. Тази проява ще бъде включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за 2020/2021 г.

Националният празник на детското изкуство включва:

  • Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“ (право на участие имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.)
  • Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“ (право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас)

Целта на празника е да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.

Наградените и селектирани от журито рисунки и фотографии от двата конкурса ще бъдат експонирани в национални изложби в Детската картинна галерия на Общински детски комплекс – Кърджали.

Материалите за конкурсите трябва да пристигнат в срок до 21.10.2020 г. на адрес:

гр.Кърджали ПК 6600

ул.“Полковник Дервингов“ №1, п.к. 102; ЦПЛР – Общински детски комплекс, За конкурса/За фотоконкурса

Телефон за информация: 0361 6 2324, e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“.
  2. Статут на Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“.
  3. Примерна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2249/05.10.2020 г. на началника на РУО – София-град)