Програма „Екоучилища“ по съвместен проект на Девин ЕАД и Българско движение „Син Флаг“, подкрепен от МОН и МОСВ

Изх. № РУО1-16288/31.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждане на Програма „Екоучилища“ по съвместен проект на Девин ЕАД и Българско движение „Син Флаг“, подкрепен от МОН и МОСВ, приложено Ви предоставям информация за програмата, както и указания за заявяване на желание за участие за следващата година 2023/2024 г..

Проектът е дългосрочен и ще продължи и през следващите две години, за да може всяко едно училища да има възможност да се включи в проекта и получи достъп до световните екологични учебни практики на Световната фондация за екологично образование.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да съдействате за тяхното включване в програмата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД