Програма за контрол на тютюнопушенето

Изх. № РУО1-8555/23.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-71/21.02.2022 г., вх. № РУО 1-8260/ 21.02.2022 г., по повод писмо с вх. № 0211-67/04.02.2022 г. от Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е изпратена информация от Световната здравна организация (СЗО) – Програмата за контрол на тютюнопушенето, относно инициатива за номиниране на лица или организации, чиито дейности са свързани с опазване на околната среда и ограничаване на тютюнопушенето.

Министерството на здравеопазването информира, че всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Кампанията е за повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. Темата на Световния ден без тютюнопушене за 2022 г. е „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“. Целта на кампанията е да насочи вниманието на обществеността върху вредното въздействие на тютюна по отношение на околната среда.

В рамките на кампанията СЗО призовава за номинации на лица или организации за техните постижения в областта на контрола на тютюна.

Повече подробности и инструкции по отношение на номинациите може да се намерят на следния линк:

https://www.who.int/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit

Крайният срок за подаване на номинации в Регионалния офис на СЗО за Европа е 11 март 2022 г.

Училищата, които имат дейности и инициативи, свързани с опазване на околната среда и ограничаване на тютюнопушенето, при желание могат да се включат в кампанията на СЗО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД