Програма „Музейко в кутийка“

Изх. № РУО1-15889/21.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО 1-15022/14.05.2021 г.  на Детския национален център „Музейко“ относно програмата „Музейко в кутийка“.

 

Приложение:

  1. Писмо на Детски национален център „Музейко“ с вх. № РУО 1-15022/14.05.2021 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД