ПРОГРАМИ НА ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ

Изх. № РУО1-5171/26.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Превантивно – информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ в РУО – София – град, с вх. № РУО1 – 4891/24.02.2020 г., приложено Ви изпращам  програми за превенция употребата на психоактивни вещества.

За повече информация относно дейностите и етапите за реализиране на програмаите:

Пламенка Петрова – ръководител на програма „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи” –  тел: 088 8855 024, е-mail: [email protected]

Миглена Петкова, ръководител на програма  „Повишаване на родителската компетентност във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества от деца и младежи“ (К. Е Ш. – Кой е „шефът“?)“-  тел: 0877 26 98 58

Росица Станулова – ръководител на програма „Дневен център за деца и младежи: 12 – 18 г.“ (Отново в училище) – тел: 0889 76 61 09, е-mail: [email protected]

Приложение:  Одобрени програми на ПИЦ по ПН

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД