Програми на столична община

Изх. № РУО1-15876/20.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-15394/15.05.2024 г. Ви уведомявам, че с Решения на Столичен общински съвет са обявени сесии за набиране на проектни предложения по програми на Столична община, които имат за цел подпомагане на идейни проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, НПО и младежки сдружения.

Програмите за настоящата календарна година са с увеличени грантове, с разширен обхват на възможности, с различни теми.

Повече информация за програмите и възможностите за кандидатстване можете да намерите в приложените линкове.

 

Приложения:

  1. Програма „София – град на младите и активните“.
  2. Програма „София спортува“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД