Проектът TEEN GREEN в рамките на инициативата „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 на Столична община

Изх. № РУО1-33985/18.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33268/12.10.2023 г. Ви уведомявам, че в рамките на инициативата на Столична община „Академия за визионери“ 2023, която подкрепя иновативните решения на младите хора на София в полза на гражданите, ще се реализира проект TEEN GREEN с ментор арх. Елица Панайотова. Проектът се фокусира върху опазване на околната среда чрез рециклиране и ъпсайклинг.

Авторите на проекта изразяват готовност да посетят столични училища с кратка презентация (същата е достъпна в приложение към настоящото писмо). Срещите са подходящи за ученици от 8 до 10 клас, като съгласно ангажираност на екипа на проекта, биха могли да се провеждат след 17:30, от сряда до петък.

За координация и контакт:

+359 882 354 419, [email protected] – Здравко Делчев, старши експерт в отдел „Младежки дейности“, Дирекция „СМД“.

+359 896 847 451, [email protected] – Надежда Герова, главен експерт в отдел „Младежки дейности“, Дирекция „СМД“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД