Проект „Народните будители и A3”

Изх. № РУО1-33094/08.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-32927/06.10.2021 г., Ви уведомявам, че Ротари клубове – Пловдив, Зонта клуб – Пловдив и община Пловдив вече единадесета година организират и провеждат проект „Народните будители и A3”. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото единадесето  издание могат да се включат ученици от V до XI клас както с колективно, така и с индивидуално участие.

Подробна информация за проекта е публикувана на следния адрес: http://www.narodnitebuditeli.com.

Моля информацията за проекта да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище, като при проявен интерес да окажете необходимата подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2092/27.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град)