Проект „Climate Action Project“

Изх. № РУО1-27238/02.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-26564/30.09.2020 г. Ви уведомявам, че преди четири години е поставено началото на проект „Climate Action Project“, чрез който се популяризират глобалните цели за устойчиво развитие на ЮНЕСКО. В проекта участват ученици, учители и училища от цял свят, които заедно с известни личности се борят срещу климатичните промени.

През м. октомври 2020 г. предстои да започне проект с участието и на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Раковски.

Проектът е безплатен, ориентиран е към учениците и има за цел да доведе до промяна в поведението чрез образование. Той е в сътрудничество с  WWF, ООН и НАСА.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД