Пролетен базар на книгата и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи

Изх. № РУО1-18934/20.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-18661/19.05.2022 г. Асоциация „Българска книга“ информира, че организира Пролетен базар на книгата и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи. Официалното откриване ще се състои на 30 май 2022 г. от 11.00 часа пред Националния дворец на културата.

Пролетният базар на книгата и младежкият литературен фестивал показват развитието на българската книга като специфичен продукт на националната култура и насърчават четенето като основна предпоставка за духовното развитие на подрастващите.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с тези инициативи и да съдействате за включването им в предвидените дейности.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД