Пролетна школа „Приложение на космическите изследвания по учебни предмети в средното образование – география, екология, биология и физика“

Рег. № РУО1-10745/01.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10596/29.03.2024 г. Ви уведомявам, че ИКИТ-БАН организира пролетна школа „Увод в космическите изследвания“ за ученици от V и VII клас с продължителност 30 учебни часа. Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично по 3 учебни часа. Участието в школата е безплатно. Школата е предназначена за ученици с изявен интерес в областта на географията, науките за земята и отчасти физика, имащи желание да се реализират професионално в тази сфера.

Участието в школата изисква добро познаване на учебния материал от общообразователната подготовка в училище, но инициативата не е предвидена като място за усвояване на базовия материал, предвиден в учебната програма в училище. Школата не покрива теми от астрономия и астрофизика и не е предназначена за ученици с интерес в компютърното програмиране.

Записването става чрез попълване на заявление от родител на ученика, изпратено на имейла на Космическо училище: [email protected]. Срокът за регистрация за участие е 17 април 2024 г.

Заниманията ще се провеждат всеки петък от 15:00 до 17:00 ч., като започват на 19 април 2024 г.  Линкът за първото занимание ще бъде изпратен на 18 април 2024 г. на имейлите на регистрираните участници.

За допълнителна информация: д-р Стефан Стаменов, тел. 0877856559, както и на адреса на Космическо училище: [email protected]

 

Приложение:
1. Заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД