Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-7554/21.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г. от 09.00 ч.

Разпределението на учениците в училищата домакини е, както следва:

  • 125 СУ, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, ул. Никола Генадиев“ № 1 – за учениците от училищата от райони „Искър“, „Кремиковци“, „Младост“ и „Панчарево“;
  • 96 СУ, район „Люлин“, ул. Н. Беловеждов“ № 1 – за учениците от училищата от райони „Красна поляна“, „Нови Искър“, „Надежда“, „Люлин“ „Връбница“, „Банкя“, „Слатина“ и „Илинден“;
  • 19 СУ, район „Красно село“, ул. Яков Крайков № 16 – за учениците от училищата от райони „Възраждане“, „Красно село“, „Оборище“, „Овча купел“ и „Витоша“;
  • НПМГ, район „Лозенец“, ул. Бигла 52 – за учениците от училищата от райони „Сердика“, „Студентски“, „Триадица“, „Изгрев“ и „Подуяне“;
  • 107 ОУ, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 13 – за учениците от училищата от райони „Лозенец“ и „Средец“.

Ученици следва да се явят на 25.03.2023 г. до 08.30 ч. в определеното училище домакин и ще бъдат допускани до залите срещу документ за самоличност (ученическа лична карта или валиден международен паспорт).

Разпределение на квесторите е изпратено на електронните пощи на училищата. Квесторите следва да се явят в определеното училище домакин на 25.03.2023 г. в 07.30 ч.

Моля своевременно да информирате учениците и квесторите от повереното Ви училище за училището домакин, в което следва да се явят.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД