Промяна в начина на провеждане на национална ученическа философска конференция „ЧОВЕК. СВЯТ“ – гр. Бургас

Изх. № РУО1-5011/10.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-04502/05.02.2021  г. от РУО – Бургас, Ви уведомявам, че ХХV Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“-2021 г. ще се проведе онлайн в MS Teams.

Регистрацията за участие в конференцията на учениците и на техните ръководители се осъществява според методическото указание до 08.03.2021 г., на електронния адрес на училището-домакин – СУ „Епископ Константин Преславски”, град Бургас: [email protected]

В имейла е необходимо да бъдат подадени и данни за активен акаунт в edu.mon.bg на ученика и на неговия ръководител, за да бъдат присъединени в електронната стая на съответната възрастова група.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД