Промяна на датата на онлайн работната среща във връзка с подготовката на проект на държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-39297/30.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПАРАЛЕЛКИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. №РУО 1-39039/26.11.2021 г. относно онлайн работна среща с директори на столични училища, представители на различни институции и работодателски организации на тема „Оптимизиране на държавния план-прием по професии за учебната 2022/2023 г. в съответствие с потребностите на пазара на труда“, Ви уведомявам, че поради провеждане на отчетно-изборна конференция на Столичната организация на съюза на работодателите вместо на 07.12.2021 г., срещата ще се проведе на 06.12.2021 г. от 14.30 ч.

Допълнително ще получите линк за участие в срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД