Първа есенна среща на Академията за практическа психология в образованието и секцията „Психология в образованието“

Изх. № РУО1-26556/30.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26225/28.09.2020 г., Ви уведомявам, че на 01.10.2020 г. от 18.30 ч в Zoom ще се проведе онлайн първа есенна среща на Академията за практическа психология в образованието и секцията „Психология в образованието“ към Дружеството на психолозите в България. Срещата е насочена към психолози, педагогически съветници и други заинтересовани лица. На срещата ще се обсъдят актуални важни проблеми на професията, конкретна програма на секцията и Академията, както и предложения на участниците за тях през учебната 2020/2021 г.

За участие в онлайн срещата следва да се направи предварителна регистрация с упоменати име и статут на електронен адрес : [email protected]. Това е необходимо за онлайн участието чрез Zoom, тъй като за включване в него е нужен хиперлинк и парола. Подробности относно срещата можете да изтеглите от https://bit.ly/3kRf8O2 .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД