Работна среща с директорите на професионалните гимназии и училища, осъществяващи професионално образование и обучение

Изх. № РУО1-34163/01.12.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ и УЧИЛИЩа, осъществяващи професионално образование и обучение

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам за провеждането на предварителна работна среща с директорите на професионалните гимназии и училища, осъществяващи професионално образование и обучение, която ще се проведе он-лайн (чрез приложението https://zoom.us) на 08.12.2020 г. от 14.00 часа.

Уведомявам Ви, че на училищните имейли ще получите покана за работната среща.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД