Работни срещи с директори на образователни институции на тема „Споделяне на добри практики при прилагане на чл. 45, ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2021 г. на МОН за определяне на учители наставници на новоназначени педагогически специалисти“

Изх. № РУО1-10288/09.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 г. РУО – София-град организира на 18.03.2022 г. работни срещи с директори на образователни институции на тема „Споделяне на добри практики при прилагане на чл. 45, ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за определяне на учители наставници на новоназначени педагогически специалисти“.

Срещите ще се проведат в два модула във виртуалната зала на РУО – София-град (в платформата Zoom), както следва:

  1. Модул 1 – от 09:00 ч. до 10:30 ч., за директори на столични училища.
  2. Модул 2 – от 11:00 ч. до 12:30 ч., за директори на столични детски градини.

Моля директорите на образователни институции, които желаят да споделят  и представят добри практики по темата под формата на презентация (в рамките до 5-7 минути) да я изпратят до 12.00 ч. на 17.03.2022 г. на email: [email protected]

Регистрация за участие в работните срещи се извършва до 17.03.2022 г., както следва:

  1. За директори на столични училища на адрес:

https://forms.gle/4rEsQ5g6E3a4frzC7

  1. За директори на столични детски градини, на адрес:

https://forms.gle/bqXUa9RxaXUxhyXR8

 

Преди датата на провеждане на срещата ще получите покана за присъединяване към виртуалната зала на РУО – София-град  на посочената от Вас електронна поща.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД