Разяснения, свързани с осигуряване за безвъзмездно ползване на учебниците и учебни комплекти за учениците от VIII до XII клас.

Изх. № РУО1-18630/ 06.06.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С ПРЕДСТОЯЩ ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ОТ VIII ДО XII КЛАС

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с №9105-53/ 06.06.2024 г., с вх. № РУО1-18534/ 06.06.2024 г. на заместник-министъра на образованието и науката с разяснения на повтарящи се запитвания, свързани с осигуряване за безвъзмездно ползване на учебниците и учебни комплекти за учениците от VIII до XII клас.

Приложение: писмо № 9105-53/ 06.06.2024 г.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД 10-1378/ 29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)