Регистрация за участие в международен турнир „Математика без граници“

Изх. № РУО1-27572/05.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1- 27500/05.09.2023 г. на екипа на фондация „Математика без граници“ Ви уведомявам, че 11-тото издание на международния турнир „Математика без граници“ ще се проведe в 2 дистанционни кръга – от 20 до 30 октомври 2023 г. и от 1 до 10 февруари 2024 г. От дистанционните кръгове ще се определят полуфиналистите. Полуфиналът ще се проведе  на 13 и 14 април 2024 г. в гр. Стара Загора. От полуфинала ще се определят финалистите и за индивидуалното, и за отборното състезание – 28 юни – 2 юни 2024 г.

Регламентът на турнира, в сила от учебната 2023/2024 г. е публикуван на електронните страници на турнира:

www.mathematicalmail.com  и www.mathwithoutborders.bg

В новия регламент подробно са разписани:

Етичните принципи на турнира– за участници, родители, учители и организатори;

Критериите за оценка, за класиране и разпределяне на наградите. Наградите в турнира се разпределят по критерия за разпределение на медалите на най-престижното математическо състезание – международната олимпиада (IMO) на ниво национални отбори.

Адрес за кореспонденция: [email protected]   

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД