Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по нeмски език

Изх. № РУО1-9397/20.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по немски език са обявени на сайта на 91.НЕГ:

https://91neg.bg/2024/03/rezultati-ot-oblasten-krg-na-olimpiadata-po-nemski-ezik/

Резултатите на класираните ученици за национален кръг на олимпиадата по немски език са обявени на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/100161

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД