Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-11712/22.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по немски език за учениците от VIII до XII клас, които не са допуснати до национален кръг са обявени на сайта на 91.НЕГ  „Проф. Константин Гълъбов“ на следния линк:

https://91neg.bg/2022/03/protokol-za-rezultatite-na-uchenicite-koito-obl-komisiya-ne-predlaga-za-dopuskane-do-nacionalen-krg-na-olimpiadata-po-ne/

Резултатите на допуснатите до национален кръг са публикувани на сайта на МОН на следния линк:

https://www.mon.bg/upload/30004/dopusnati_NK_NE_18032022.pdf

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед  №Д02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град/