Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-5868/02.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език за учениците от VIII до XII клас са обявени на сайта на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“.

Повече информация на следния линк: https://www.2els.com/

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД