Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация на учениците от VІІ, Х и ХІІ клас

Изх. №  РУО1-9545/26.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VІІ, Х и ХІІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация са публикувани на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“. Списъкът с класираните за националния кръг ученици от VII, X и XII клас е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

В изпълнение на заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, националният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация за класираните от гр. София ученици от VІІ, Х и ХІІ клас ще се проведе в 18 СУ „Уилям Гладстон“. Информация за деня и часа на провеждане на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД