Семинар на тема „Човекът, природата и технологиите“, посветен на Деня на Земята – 22 април

Рег. № РУО1-10744/01.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10611/29.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 22 април 2024 г. от 15.00 ч. до 17.00 ч. ИКИТ-БАН организира онлайн семинар на тема „Човекът, природата и технологиите“, посветен на Деня на Земята – 22 април. Семинарът включва лекционна част с възможност за дискусия и въпроси. Програмата ще бъде публикувана на сайта на Космическо училище след 16 април (www.spaceschoolbg.eu).

Семинарът е част от календара на инициатива „Ден на Земята“, който се провежда по егидата на ООН (Earth Day 2024 – Earth Day) и е предназначен за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география и природни науки. Участието става след предварителна регистрация в срок до 17 април 2024 г., вкл. или до запълване на местата на следния линк: Регистрация. Семинарът се провежда онлайн и броят на участниците е лимитиран до 100. Участието на учениците може да бъде организирано и от техните учители на групи (класове) с една регистрация, когато те са в класната стая, което ще даде възможност на повече хора да се включат. Линкът за достъп ще бъде изпратен до регистрираните участници на 21 април 2024 г.

За допълнителна информация и въпроси: д-р Стефан Стаменов, тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: [email protected]

Линк за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpEzVhkWFFO4WXk81zvuqbZN3S6gGkyzzsql1Zv8YAFBXlhA/viewform

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД