Семинар, организиран от СДСОРБ

Изх. № РУО1-9908/25.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на СДСОРБ, с подкрепата на РУО – София-град и РУО – Варна, организира в периода 15-17.04.2024 г. в к.к. Св. св. Константин и Елена пролетен семинар за директори и заместник-директори на детски градини и училища на тема „Качествено образование чрез ефективна мотивация на заинтересованите страни“.

Целта на семинара е да се съберат на едно място директори, заместник-директори, представители на местната власт и други заинтересовани страни, за да се обсъдят следните теми:

  1. Фактори, които мотивират учениците – как да стимулираме интереса на учениците към учебния процес.
  2. Мотивация на учителите – как да създадем условия за по-добра мотивация и ангажираност на учителите.

З. Ролята на родителите – как да насърчим активното участие на родителите в образованието на децата.

  1. Партньорство между училището и местната общност – как да мобилизираме ресурсите на местната общност за подпомагане на образованието.

Записването се осъществява с попълване на заявка през Google Forms: (https://forms.gle/cDymZYnB284fx1HP6)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно №РД10-437/ 15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)