Семинар с учители по информатика и информационни технологии

Изх. № РУО1-41542/22.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с повишаване постиженията на учениците, участващи в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) и състезанията по информационни технологии, Ви уведомявам, че на 03.12.2022 г. от 17:00 часа в Националния STEM център, по време на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии за подготовка на ученици за участие в олимпиадата и състезанията по информационни технологии.

На семинара ще бъдат дадени насоки за работа и полезна информация за ръководителите на ученически проекти по информационни технологии от членове на Националната комисия за организиране и провеждане на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща: [email protected].

Моля да уведомите учителите по информатика и информационни технологии от поверената Ви образователна институция за провеждането на семинара.

 

Приложение:

  1. Предварителна програма на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД