Софийски дни на четенето и четене на Ботевата поезия на 2 юни 2024 г.

Изх. № РУО1-13926/30.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г. РУО – София-град инициира Софийски дни на четенето в периода от 27 май до 2 юни 2024 г.

За провеждане на инициативата детските градини и училищата могат да организират дейности като:

– създаване на аудио книги, четене в интернет, състезания по грамотност – четивна, медийна; драматизации, творческо писане и др. според интересите на учениците;

– съвместно събитие с библиотека, читалище, музей, галерия, театър, Център за подкрепа на личностното развитие;

– съвместно събитие с друга детска градина или училище.

Моля да се включите в Софийските дни на четенето, като организирате посочените или сходни дейности съобразно с възможностите на поверената Ви образователна институция.

Информирайте за всяка осъществена дейност, като в деня на провеждането изпратите кратко съобщение на адрес [email protected].

Предвиждаме кулминацията на Софийските дни на четенето да бъде на 2 юни 2024 г., когато от 11.00 до 12.15 ч. на паметника на Васил Левски ще се осъществи проектът „В пантеона на Свободата“ – ритуално четене на стихотворенията на Христо Ботев от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“, организиран от  РУО – София-град и Столична община.

За реализацията на инициативата, за която съобщихме още на 18.04.2024 г. – https://ruo-sofia-grad.com/%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%87%d0%b5/   очакваме да запознаете учителите, децата и учениците от поверената Ви образователна институция и да съдействате на желаещите да се включат в хоровото четене на стихотворението „Хаджи Димитър“. За целта от особено значение е децата и учениците да бъдат подпомогнати за разбирането, познаването и правилното произнасяне на текста на творбата.

Необходимо е да припомните на всички участници да спазват правилата за поведение на обществени места.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  

СОФИЯ-ГРАД