Списък на одобрените градове домакини за провеждане на Ученическите игри

Изх. № РУО1-9844/25.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-9737/22.03.2024 г., приложено Ви изпращам списък на градовете домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. и контактите на лицата, отговарящи за организацията.

Приложение:

  1. 1. Списък на градовете домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри и контакти на лицата, отговарящи за организацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/ 15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)