Справка за броя на участвалите ръководители/ треньори по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за изминалата 2022/ 2023 учебна година

Изх. № РУО1-30829/26.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УЧАСТВАЩИ В НАЦИОНАЛНА

ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-231/21.09.2023 г., вх. № РУО1-30358/21.09.2023 г. на Министерството на образованието и науката относно изпълнението и отчитането на Националната програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/ 2023 година, на електронните пощи на образователните институции, посочени в НЕИСПУО, е изпратено писмо, изх. № РУО1-30787/26.09.2023 г., с линкове към таблиците в които следва да попълните информация за броя на участвалите ръководители/ треньори по НП за изминалата 2022/ 2023 учебна година.

В таблиците има и обобщена информация за всички разходи, които сте извършили по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за 2022/ 2023 г. и сумата която остава да получите с последното ПМС – ПРОВЕРЕТЕ ГИ!

СРОК – 04.10.2023 г.

 

Допълнителна информация във връзка с изготвянето на справките по националната програма може да получите от Константин Костов, ст. експерт по АИ, тел.: 0886037903.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД