Среща на директори на столични образователни институции и учители на деца и ученици от подготвителна група до VI клас, организирана от Детски научен център „Музейко“

Изх. № РУО1-25402/21.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25161/18.09.2020 г. от Детски научен център „Музейко“ приложено Ви изпращам покана за среща на директори на столични образователни институции и учители на деца и ученици от подготвителна група до VI клас, която ще се проведе от 15:00 часа на 28.09.2020 г.

 

Приложение: покана за среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД