Стрес-тест за работа в платформата за провеждане на НВО ИТИДК Х клас

Изх. РУО1 – 18217/07.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО ИТИДК X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-18060/07.06.2021 г., Ви уведомявам, че в платформата за провеждане на НВО ИТИДК Х клас e-competence.mon.bg вече са налични актуалните списъци на учениците, подали заявление за полагане на изпита. Акаунтът на  директора за вход в платформата ще бъде изпратен на електронната поща на училището на 07.06.2021 г. На 08.06.2021 г. от 11.00 часа до 18.00 часа ще се проведе стрес-тест за работа в платформата от учениците. Акаунтите на учениците ще са налични в профила на директора в 10.00 часа на 08.06.2021 г.

При проблеми с влизането или използването на платформата следва да пишете на e-mail: [email protected].

Планира се резервна сесия в рамките на периода 11-15.06.2021 г. за тези ученици, които поради технически причини не са успели да положат изпита. Под технически причини се разбира сриване на сървър, спиране на ток или техническа неизправност на компютър. Припомням, че всички технически проблеми се доказват с протокол, подписан от квесторите, отговорника и директора на училището. За датата и часа на резервната сесия ще бъдете уведомени допълнително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1194/ 31.05.2021 г.

на началника на РУО – София-град)