Тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община от 11:00 ч. на 03.04.2023 г.

Изх. № РУО1-9061/31.03.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че от 11:00 ч. на 03.04.2023 г., съгласно заповед № СОА23-РД09-873/29.03.2023 г. на Кмета на Столична община, ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията  на София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД