Трети международен модел на ЮНЕСКО „Етика на използването на изкуствения интелект в образованието“, 12-14 август 2024 г., Алмати, Казахстан

Изх. № РУО1-14976/13.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-133/13.05.2024 г., постъпило с вх. № РУО1-14840/13.05.2024 г., Ви уведомявам, че Националната комисия на Република Казахстан за ЮНЕСКО отправя покана за участие на младежи на възраст от 16 до 25 години от всички държави членки на ЮНЕСКО в Третия международен модел на ЮНЕСКО „Етика на използването на изкуствения интелект в образованието“, който ще се проведе в периода 12-14 август 2024 г. в Алмати, Казахстан.

Организаторите предоставят информация за Модела, представляващ образователна игра, в която участниците играят ролята на представители на държавите членки на ЮНЕСКО, като симулират срещи, които се провеждат в рамките на организацията. Участниците в тази симулация се запознават с работата и целите на ЮНЕСКО, придобиват представа за международните проблеми и за това как функционира международната политика. Целта е чрез преговори, дискусии и дебати да се търсят решения на различни глобални проблеми и предизвикателства. Кандидатстването се осъществява на следния линк: https://forms.gle/5BdsjyLJKGhmz3rE7  до 27 май т.г.

Съгласно информацията в периода 28-30 май ще бъде направен подбор на кандидатурите от всяка една държава, а на 3 юни ще бъдат обявени резултатите и списъкът с финалистите. Подробна информация за условията за кандидатстване е налична в интернет на The Third International UNESCO Model on AI Has Been Launched Associations and Clubs for UNESCO Movement | UNESCO.

След подбора финалистите на Третия международен модел на ЮНЕСКО ще получат допълнителна информация относно критериите за представяне в Модела на ЮНЕСКО и други допълнителни материали. Участието в събитието е безплатно. Настаняването, храната и трансферите на финалистите в рамките на град Алмати за периода на програмата ще бъдат покрити от организационния комитет. Самолетният билет за отиване и връщане трябва да бъде покрит от изпращащата страна.

Моля за вашето съдействие за разпространение на информацията за събитието сред потенциално заинтересованите ученици от поверената Ви институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД