Турнир по тенис на маса

Изх. № РУО1-6778/28.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6190/26.02.2024 г. Ви уведомявам, че Столична община, фондация „София – Европейска столица на спорта“, Българската федерация по тенис на маса /БФТМ/ и Регионално управление на образованието – София-град организират ІХ-то Градско ученическо индивидуално първенство по тенис на маса на 15 март 2024 г. /петък/ от 09:00 ч. в ЧСУ „ Свети Георги“ – бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 47. Първенството ще се проведе по официалните правила на БФТМ за ученици от V до XII клас от столичните училища във възрастови групи, посочени в приложената наредба.

Документи за участие:

  1. Списък на учениците (подпис на директора и печат на училището).
  2. Медицински преглед.
  3. Застраховка по вид спорт.

За участие в състезанието се допускат по 10 ученици от възрастова група (5 момичета и 5 момчета). Необходимо е участниците да си носят хилки и топчета.

Крайният срок за подаване на поименни заявки на отделни списъци по класове – момчета и момичета за V-VII клас, за VIII-X клас и за XI-XII клас, е 11 март 2024 г. След посочения краен срок заявки няма да се приемат. Поименните заявки се подават САМО до БФТМ на e-mail: [email protected]. За допълнителна информация: тел.: 0888 56 96 25 – Михаил Фролошки, от 10:00 до 14:00 часа.

 

Приложения:

  1. Програма за провеждане на първенството.
  2. Наредба за провеждане на първенството.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД