Турнир „С волейбол на училище“

Изх. № РУО1-29495/15.09. 2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28272/11.09.2023 г., Ви уведомявам, че на 29.09.2022 г. – Европейски ден на спорта в училище, 81. СУ „Виктор Юго“ организира за втора учебна година волейболен турнир за педагогически специалисти от училищата в град София и София-област –  „С волейбол на училище“. Турнирът е подкрепен от Регионално управление на образованието – София-град и Българската федерация по волейбол. Основната кауза на инициативата е да стимулира и мотивира учащите чрез личния пример на участниците в турнира за по-голяма двигателна активноств направление „Волейбол“, както и да се затвърди лозунгът „ВОЛЕЙБОЛ = ОБРАЗОВАНИЕ2“ сред подрастващото поколение.

Приложение:

  1. Регламент на турнира.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД