Тържествено шествие на Деня на светите братя Кирил и Методий

Изх. № РУО1-14066/15.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община, съвместно с РУО – София-град и други институции, организира на 24 май 2023 г. традиционно шествие и тържествено честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Началото на шествието е в 10.30 ч. от Националната художествена галерия по маршрут: бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, бул. „Васил Левски“ от кръстовището пред Софийския университет до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Началото на церемонията е от 11.00 ч. в пространството пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

С оглед гореизложеното, във връзка с участие на повереното Ви училище в шествието, в срок до 15.00 часа на 18.05.2023 г. следва да попълните приложения формуляр.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД