Участие на българските ученици в майсторски клас на ЦЕРН

Изх. № РУО1-6781/26.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5087/11.02.2021 г. от организаторите на „Майсторски клас на ЦЕРН“, Ви предоставям пълната и актуализирана информация за участието на българките ученици в „Майсторски клас на ЦЕРН“,  организиран съвместно с ЦЕРН от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НАОП „Николай Коперник“, в продължение на проекта „Отворени училища за отворено общество“ (OSOS) по Европейската програма за научни изследвания и иновации „Horizon 2020“. Участват ученици на възраст от 15 до 19 години.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД