Ученически конкурс за проект на тема „Иновативни транспортни системи“, организиран от ВТУ „Тодор Каблешков“

Изх. № РУО1-6092/03.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ЕЗИКОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с  вх. № РУО1-5970/02.02.2022 г. Ви уведомявам, че по случай предстоящото честване на стогодишнината на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, престои провеждане на ученически конкурс за проектна разработка на тема „Иновативни транспортни системи и технологии“.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален етап от всички училища.

Допълнителна информация за конкурса: https://www.vtu.bg/student-competition-vtu/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД