Училищна програма за дарителство, доброволчество и гражданско участие „Научи се да даряваш“ на Български дарителски форум

Изх. № РУО1-16065/30.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15463/26.05.2023 г. Ви уведомявам, че Български дарителски форум продължава и през учебната 2023/2024 г. да работи  по програмата „Научи се да даряваш“, в която могат да се включат ученици и учители.

За повече информация: www.dfbulgaria.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД