Учители по БЕЛ и по ЧЕ за четене на текст на НВО по български език и литература /БЕЛ/ и по чужд език /ЧЕ/ в X клас

Изх. № РУО1 – 17496/02.06.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 60, т. 3 от Наредба 11/01.09.2016 г. на МОН  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в срок до 12:00 часа на 04.06.2021 г. следва да подадете имена на учители по български език и литература /БЕЛ/ и по чужд език за четене на текст на НВО по БЕЛ и по чужд език в X клас, които при възникнала необходимост да бъдат на разположение в повереното Ви училище.

Имената на учителите по български език и литература се изпращат на следния линк:

https://forms.office.com/r/55g0KkusMD

Имената на учителите по чужд език се изпращат на следния линк:

https://forms.office.com/r/giPkhEuvng

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД