Учители по чужд език за четене на текст на НВО по чужд език в VII клас – 20.06.2024 г.

Изх. № РУО1-17323/30.05.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 60, т. 3 от Наредба 11/01.09.2016 г. на МОН  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, моля в срок до 17 часа на 31 май 2024 г. училищата, които ще провеждат НВО по чужд език в VII клас през учебната 2023/2024 година да подадат имената на учителите по чужд език за четене на текст, които при възникнала необходимост да се явят в повереното Ви училище на 20 юни 2024 г. на следния линк:

https://forms.gle/GP8ihZK14bbLqD9aA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД