Филм и песен за Васил Левски

Изх. № РУО1-1804/12.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО 1-1167/07.01.2021 г. ИТВ „Аз мога, аз знам“, Държавна агенция за българите в чужбина и  Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ предлагат на българските ученици от страната и чужбина да се включат в създаване на онлайн филм и песен за Васил Левски.

Успоредно с филма ще се заснемат и паметниците на Васил Левски в страната и чужбина.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на проекта.

 

Приложение:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД