Форум „Готови за света“

Изх. № РУО1-3802/12.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Фондация „Международната Награда на херцога на Единбург“с вх. № РУО1-3620/11.02.2020 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на Форум „Готови за света“.

Събитието ще се проведе на 13 март 2020 г. със специалната подкрепа на детския научен център „Музейко“.

Целта е да се споделят добри практики за личностно развитие и подкрепа и развиване на ключови умения и компетенции в учениците.

Допълнителна информация  може да намерите на сайта http://bit.ly/3belfYT

За контакт: Евгения Ковачева, e-mail [email protected], тел.: +359 895 113 304.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД