ХXIII Национален фестивал на детската книга – Сливен (11-13 май 2021 г.)

Изх. № РУО1-2657/ 20.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО 1-2657/20.01.2021 г. Регионална библиотека „Сава Доброплодни” уведомява, че ХXIII Национален фестивал на детската книга ще се проведе от 11 до 13 май 2021 г. в град Сливен. Инициативата е подкрепена от Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга“, Държавна агенция за българите в чужбина.

Моля да информирате за събитието учителите и учениците от Вашето училище и да  съдействате за включването им в конкурсите.

 

Приложения:

  1. Обява за Национален литературен конкурс на тема „Какво ми разказа вятърът“.
  2. Обява за Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД